Entreprenad

I företaget finns allt material, all utrustning och kunskap som krävs för entreprenader: eget krossmaterial, lastbilar för transport av schaktmaterial samt maskiner med kunniga förare för att genomföra entreprenaden.

Altins Trafik AB transporterar alla typer av schaktmaterial. Vi har också 4 maskintrailers som vi kan utföra maskintransporter med.

Som mark- och anläggnings-entreprenör utför vi bl.a. markarbete, vägbyggnation, schakter och planering. De flesta av våra uppdrag utför vi åt företag och privatpersoner i Västernorrland.

Vi kan erbjuda tjänster som

  • Kabel- och rörschaktning
  • Grundarbete
  • Schaktning vid vägbygge
  • VA-arbete
  • Omdränering
  • Dagvattenbrunnar
  • Snöröjning
  • Byggservice vid större byggen - transport av material, lastning, lossning
  • Och mycket mer....
Vänd dig till oss för hjälp med entreprenader.

Telefon: 070-661 11 11

Hitta hit

Altins Trafik AB/
Altins Åkeri AB

Undrom 164
881 95 Undrom

Kontakta oss

VTG

Altins Trafik AB är ansluten till VTG Entreprenad AB och vi får många av våra uppdrag därigenom
Image