Entreprenad

enterprenadI företaget finns allt material, all utrustning och kunskap som krävs för entreprenader: eget krossmaterial, lastbilar för transport av schaktmaterial samt maskiner med kunniga förare för att genomföra entreprenaden.

Altins Trafik AB transporterar alla typer av schaktmaterial. Vi har också en maskintrailer som vi kan utföra maskintransporter med.
Som mark- och anläggnings-entreprenör utför vi bl.a. markarbete, vägbyggnation, schakter och planering. De flesta av våra uppdrag utför vi åt företag och privatpersoner i Västernorrland.

Vi har lång erfarenhet av dränering, vi dränerar både villor och större fastigheter. Vi utför dräneringsarbeten på vanlig husgrund, krypgrund, torpargrund, källargrund och vid nyproduktion.

Vi kan erbjuda tjänster som

  • Kabel- och rörschaktning
  • Grundarbete
  • Schaktning vid vägbygge
  • VA-arbete
  • Omdränering
  • Dagvattenbrunnar
  • Snöröjning
  • Byggservice vid större byggen - transport av material, lastning, lossning
  • Och mycket mer....

1 2 3

Till salu

Triden bilar med tipp finns alltid till salu
Kontakta Per Erik Altin 070-661 11 11

Har du frågor eller funderingar? Kontakta oss idag

Åkeri - Transport - Lastbilar - Kross
Sand - Grus - Matjord - Entreprenadmaskiner

Vänd dig till oss för hjälp med entreprenader.

Telefon: 070-661 11 11