Åkeriverksamhet

Altins Trafik AB transporterar alla typer av schaktmaterial. Vi har också en maskintrailer som vi kan utföra maskintransporter med.

Krångla inte till det

Vi utför gamla hederliga transportuppdrag där vi fraktar gods mellan avsändare till mottagare. Givetvis finns alternativen att vi lastar, ni lastar eller vi kommer fram till en gemensam lösning som passar bäst för ändamålet. Ta gärna kontakt med oss om du har funderingar.

001 002 003

Lastbilar

  • Tridembilar med släp
  • Trailers
  • Lastväxlare
  • Maskintrailer (lastförmåga 67 ton, odelbart gods)

Tillbehör

  • Containers 20-40 kubik
  • Vattentunna

Maskiner

  • Ett stort antal hjullastare
  • Grävmaskiner för olika ändamål

Åkeri - Transport - Lastbilar - Kross
Sand - Grus - Matjord - Entreprenadmaskiner

Vänd dig till oss för hjälp med entreprenader.

Telefon: 070-661 11 11